آثار هنرمند

 

آثار نقاشی پورتریت
نقاشی پورتریت رنگی رسامی پورتریت (سیاه و سفید)  
آثار رنگ روغنی
منظره و طبعیت                       اشیا و اثاثیه                     نقاشی  پورتریت                    
آثار نقاشی رنگ آبی
منظره و طبعیت       اشیا واثاثیه     پورتریت با آبرنگ  
آثار رسامی با پنسل و ذغال
رسامی با زغال         رسامی با پنسل          
آثار نوک آهنی
منظره با نوک آهنی/ مداد وقلم     فیگور- پورتریت با نوک آهنی    
آثار گرافیک
Size and Specification Simple Black & White $100.00 USD Complex Black and White Starts $200.00 USD Simple Colorful $500.00 USD Complex Colorful starts $800.00 USD - Graphics Design. - Logo Design. - Illustration. -Motion Graphic.

 

 

 

          

 فتانه بکتاش عارفی  ازصاحب نظران  و صاحب سبک در هنرنقاشی افغانستان ، بنیانگذار روش و تکنیک جدید نقاشی هندسیزم ، اولین نقاش زن  دارنده دست والا

.درعرصه آفرینش اکادمیک هنر ریالیسم افغانستان ، نقاشی پورتریت ، تدریس  و کرتیک علمی هنر نقاشی

برنده جوایز و دستاورد های درخشان  هنری ، تخصص در عرصه  داوری هنر ، مدیرت و رهبری نهاد های فرهنگی هنری ، گالری  وآتلیه ، دارنده مهارت در فن گرافیک دیزاین ، الستریشن ،  بزنس  دیکور دیزاین قاب وتصاویر، مهارت های  کمپیوتری ، دیجیتل آرت وبسایت دیزایننگ ... بیشتر

حقوق ثبت ونشر چاپی و الکترونی آثار موجود در این وبسایت محفوظ به هنرمند است